Forretningsbetingelser

Følgende forretningsbetingelser er gældende for alle rådgivningsopgaver udført af Schmidt Brandrådgivning ApS, med mindre andet er aftalt i kontrakt/rådgiveraftale.

 

Aftalegrundlag

Schmidt Brandrådgivning ApS’ ydelser leveres efter ABR 18 Forenklet (herefter ABR-F), herunder:

 • Schmidt Brandrådgivning ApS er iht. ABR-F §38 ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 • Schmidt Brandrådgivning ApS' ansvar er i følge ABR-F § 38, stk. 3 begrænset til DKK 2,5 mio.
 • Eventuelle krav mod Schmidt Brandrådgivning ApS skal i følge ABR-F § 39 fremsættes senest 5 år efter afslutning af opgaven eller aflevering af bygningen.
 • For projekter hvor der iht. BR18 skal anvendes Certificeret brandrådgivning, er den personcertificerede brandrådgiver, i regi af Schmidt Brandrådgivning ApS, uden personligt ansvar og der vil aldrig kunne rejses direkte eller indirekte krav mod den personcertificerede brandrådgiver, ej heller i tilfælde af konkurs eller anden ophør af Schmidt Brandrådgivning ApS.

 

Priser og betalingsbetingelser

 • Skriftlige tilbud er gældende 14 dage fra tilbudsdato medmindre andet fremgår.
 • Efter aflevering af hver bestilt ydelse faktureres ydelsen.
 • Ved længere varende projektet faktureres forbrugt tid aconto hver måned.
 • Betalingsfrist er 15 dage netto.
 • Alle priser er ekskl. moms. med mindre andet er angivet.
 • Ved betaling efter forfald beregnes renter efter diskontoen +7 % p.a. samt et rykkergebyr på DKK 100,- ved hver rykker. Arbejdet vil stoppes indtil betaling forligger. Såfremt betaling ikke er modtaget senest 10 dage efter fremsendt rykkerskrivelse, vil Schmidt Brandrådgivning ApS' samlede tilgodehavende inkl. renter og omkostninger overgå til inkasso. 


 Forsikring

 • Schmidt Brandrådgivning ApS har tegnet professionel rådgiveransvars forsikring i If Forsikring, Policenummer: SP3158783
 • Hvis Schmidt Brandrådgivning ApS indgår i samarbejde, hvor der tegnes projektansvarsforsikring, har Schmidt Brandrådgivning ApS ikke et erstatningsansvar.