Forretningsbetingelser

Følgende forretningsbetingelser er gældende for alle rådgivningsopgaver udført af Schmidt Brandrådgivning ApS, med mindre andet er aftalt i kontrakt/rådgiveraftale.

 

Aftalegrundlag

 

Schmidt Brandrådgivning ApS’ ydelser leveres efter ABR 18 Forenklet (herefter ABR-F), herunder:


 • Schmidt Brandrådgivning ApS er iht. ABR-F §38 ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 • Schmidt Brandrådgivning ApS' ansvar er i følge ABR-F § 38, stk. 3 begrænset til DKK 2,5 mio.
 • Hvis der er tagner projektansvarsforsikring er Schmidt Brandrådgivning ApS' ansvar iht. ABR-F §38, stk. 2 begrænset til dækningen ifølge projektansvarsforsikringen. 
 • Skal eventuelle krav mod Schmidt Brandrådgivning ApS i følge ABR-F § 39 fremsættes senest 5 år efter afslutning af opgaven eller aflevering af bygningen.
 • Schmidt Brandrådgivning ApS har tegnet professionel rådgiveransvars forsikring i If Forsikring, Policenummer: SP3158783
 • For projekter hvor der iht. BR18 skal anvendes Certificeret brandrådgivning, er den personcertificerede brandrådgiver, i regi af Schmidt Brandrådgivning ApS, uden personligt ansvar og der vil aldrig kunne rejses direkte eller indirekte krav mod den personcertificerede brandrådgiver, ej heller i tilfælde af konkurs eller anden ophør af Schmidt Brandrådgivning ApS.

 

Priser og betalingsbetingelser

 

 • Skriftlige tilbud er gældende 14 dage fra tilbudsdato medmindre andet fremgår.

 • Efter aflevering af hver bestilt ydelse faktureres ydelsen.
 • Ved længere varende projektet faktureres forbrugt tid aconto hver måned.
 • Betalingsfrist er 15 dage netto.
 • Alle priser er ekskl. moms. med mindre andet er angivet.

Beskæftigelse

2020-           Schmidt Brandrådgivning

Schmidt Brandrådgivning ApS startede 1. november 2020.


2019-2020    Orbicon | WSP

Brandrådgiver, fagleder

Brandrådgiver og projektleder. Derudover fagleder for brandrådgivning i Orbicon | WSP samt ansvarlig for vækstplan for brandrådgivning.


2018-           DANAK

Særlig sagkyndig (konsulent)

Særlig sagkyndig (faglig konsulent) for DANAK ifm. akkreditering indenfor brandområdet.


2016-2019    Danske Bank

Senior Business Continuity Manager

Primært arbejdet med Business Continuity Management samt Crisis Management for Danske Bank Group. Derudover fungeret som ”interne konsulent” (brand og fortsat drift) på diverse Danske Bank byggerier i 16 lande, herunder nyt hovedkvarter på Postgrunden.


2013-2016    COWI

Brandingeniør, senior specialist

Brandrådgiver og projektleder på en lang række projekter. Desuden dels af ledelsesteamet med fokus på udarbejdelse af forretnings- og vækstplan for brandrådgivning i COWI.


2010-2013    NIRAS

Projektchef, brandingeniør, gruppeleder

Brandrådgiver og projektleder på en lang række projekter. Desuden gruppeleder for seks øvrige projektledere med overordnet ansvar på økonomiopfølgning, kvalitetssikring, kontraktuelle forhold herunder udarbejdelse af tilbud, kundetilfredshed etc.


2006-2010    Københavns Brandvæsen, Operativ Afdeling

Brandinspektør, indsatsleder

Projektleder for arbejdet med risikobaseret dimensionering i København, herunder analyser og risikovurderinger. Ansvarlig for indsamling af data, vurdering og beskrivelse af risici samt vurdering af sandsynlighed samt konsekvens af mulige scenarier samt behov for afhjælpende indsats. Udarbejdet beskrivelser til brug for det politiske niveau til beslutning af serviceniveau.

Udarbejdet uddannelse og planer vedr. terror i København på ledelsesniveau i samarbejde med Københavns Politi og deltaget i stabsarbejde ved større hændelser f.eks. topmøder, uroligheder (rydning af Ungdomshuset o.a.), større vejrligshændelser etc.


1998-2006    Københavns Brandvæsen, Forebyggende Afdeling

Brandinspektør, indsatsleder

Sagsbehandling som brandteknisk rådgiver for byggemyndigheden i København samt brandsyn og sagsbehandling efter Beredskabslovgivningen.

Certificeringer

2019            Certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol Certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol jf. ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet” (BEK nr. 674 af 01/07/2019).

 

Frederikke kan således fungere som certificeret brandrådgiver for alle brandklasser samt fungerer som tredjepartskontrol.


2019            Associate Member Business Continuity Institute (AMBCI).

Certificeret gennem Business Continuity Institute (BCI) til Associate Member Business Continuity Institute (AMBCI).

Uddannelse

2019            Certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol Certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol jf. ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet” (BEK nr. 674 af 01/07/2019).

 

Frederikke kan således fungere som certificeret brandrådgiver for alle brandklasser samt fungerer som tredjepartskontrol.


2017-2018    Bucks University, UK.

Diplomuddannelse i Business Continuity Management


2001-2003   Beredskabsstyrelsen

Diverse uddannelser/kurser

Gennemgået og afsluttet uddannelserne gennem Beredskabsstyrelsen (funktionsuddannelse, holdleder, hjælpeinstruktør, kredsløbsrøgdykker, indsatsleder, brandteknisk byggesagsbehandling, del 1 og 2) samt intern uddannelse som indsatsleder i Københavns Brandvæsen.


1999-2001    Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Master i Brandsikkerhed


1994-1998    Danmarks Ingeniørakademi, DIA

Akademiingeniør (B)